• Oprávněná reklamace: V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši.

• Neoprávněná reklamace: Spotřebitel nemá nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).

• Zrušení objednávky: Pokud se zákazník rozhodne zrušit objednávku před expedicí, je to možné provést po dohodě s dodavatelem elektronickou formou info@vinotekaumourenina.cz nebo telefonicky +420 606 483087.

• Uplatnění reklamace: V případě reklamace kontaktujte paní Paličkovou Maschkovou: info@vinotekaumourenina.cz, tel.: +420 606 483 087


Product successfully added to the product comparison!