1. Zaměření internetového obchodu

Internetový obchod Vinotéka U Mouřenína nabízí prověřená značková a velmi kvalitní vína, francouzský Cognac, skotskou whisky, francouzské paštiky a ostatní delikatesy a potraviny.

Dále zde naleznete rozsáhlý sortiment skla výhradně z českých skláren a rozsáhlý sortiment bytových doplňků.

Internetový obchod Vinotéka U Mouřenína je provozován firmou HCP CZ, s. r. o., která je zapsána u Krajského soudu v Ostravě č. 36477/2003.

Provozovatel:

HCP CZ, s. r. o.

Karafiátova 575/5

746 01 Opava

IČ: 268 19 775

DIČ: CZ 268 19 775

Odpovědná osoba: Barbora Paličková (info@vinotekaumourenina.cz), (tel.: +420 606 483 087)

2. Forma a úhrada objednávek

Vína a ostaní sortiment lze objednat bez minimální hodnoty nákupu již od 1 láhve. Objednávky doporučujeme avizovat písemnou, faxovou či elektronickou formou na kontaktní místo společnosti.

V objednávce máte možnost zvolit si úhradu:

• v hotovosti (pouze při obosním odběru zboží na prodejně Vinotéka U Mouřenína, Dlouhá 39, Praha 1 – Staré Město, Tržiště 17, Praha 1 – Malá Strana

• na dobírku

• platbu vybraným typem platební karty na přenosném terminálu při převzetí zboží (pouze při osobním odběru zboží na prodejně Vinotéka U Mouřenína, Dlouhá 39, Praha 1 – Staré Město, Tržiště 17, Praha 1 – Malá Strana)

Na základě elektronické objednávky Vám zašleme e-mailem automatické potvrzení, po němž bude vystaven daňový doklad, který obdržíte při převzetí dodávky.

3. Převzetí daňového dokladu zákazníkem

Faktura (daňový doklad), vystavená společností HCP CZ, s. r. o. za objednané zboží, Vám bude dodána společně s dodacím listem a zbožím na uvedenou dodací adresu.

4. Ceny

Ceny jednotlivých položek se řídí aktuálním ceníkem - katalogem Vinotéky U Mouřenína, dodavatel si vyhrazuje právo možnosti jejich aktuálních změn. Ceny uvedené u produktů na e-shopu jsou s DPH.

Ceny vín a destilátů jsou platné v momentě uskutečnění objednávky. Vína, destiláty a nepotravinářské produkty podléhají 21% DPH. Potravinářské produkty podléhají 15% DPH.

5. Uplatnění dárkových poukazů

Dárkové poukazy zakoupené v kamené prodejně Vinotéka U Mouřenína nelze v internetovém obchodě Vinotéky U Mouřenína uplatnit.

Dárkové poukazy zakoupené v internetovém obchodě Vinotéka U Mouřenína lze uplatnit pouze v kamené prodejně Vinotéka U Mouřenína, Mezi Trhy 2, 746 01 Opava. Vinotéke U Mouřenína, Dlouhá 39, Praha 1 – Staré Město, Vinotéka U Mouřenína Tržiště 17, Praha 1 – Malá Strana.

6. Distribuce a termíny dodání

Vína a ostatní zboří jsou distribuována po předchozím potvrzení objednávky prostřednictvím České pošty (provoz České pošty - v pracovních dnech 8:00 -17:00 hod.).

Dodací lhůta je 5 následujících pracovních dnů. Dodavatel si vyhrazuje právo prodloužit dodací lhůtu ve zvláštních případech vzniklých vyšší mocí nebo v případech, kdy nebylo z objektivních příčin možné uskutečnit dodávku v předpokládaném čase. Dodavatel si také vyhrazuje právo odmítnout objednávku nestandardního či spekulativního složení a velikosti.

7. Doprava a doručení zboží

Doprava (celá ČR)

Distribuce je zajišťována prostřednictvím České pošty s telefonickým kontaktem zákazníka, doručením zboží do 3 pracovních dní od objednávky a zajištěním výběru hotovosti. Pokud není adresát zastižen, je následně kontaktován telefonicky a je dohodnut náhradní termín dodání. Je ve vlastním zájmu kupujícího, aby uvedl aktivní telefonické spojení a vybral adresu dodání, kde bude v rámci pracovní doby k zastižení.

Z důvodu zajištění distribuce prostřednictvím kurýrních služeb se Vinotéka U Mouřenína distancuje od chování a přístupu zaměstnanců České pošty, které nelze vždy garantovat.

8. Osobní odběr

Zboží je možné odebrat:

Zboří je možné odebrat také osobně v kamené prodejně:

Vinotéka U Mouřenína

Dlouhá 39

110 00 Praha 1 – Staré Město

Otevírací doba prodejny:

Po-Ne: 10:00- 21:00

Vinotéka U Mouřenína

Tržiště 17

118 00 Praha 1 – Staré Město

Otevírací doba prodejny:

Po-So: 10:00-20:00

Ne: 14:00-20:00

Zde je možné zboží uhradit v hotovosti nebo platební kartou.

Informace na e-mailu info@vinotekaumourenina.cz nebo na tel.čísle: +420 606 483 087.

9. Reklamace/vrácení zboží

• Oprávněná reklamace: V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši.

• Neoprávněná reklamace: Spotřebitel nemá nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).

• Zrušení objednávky: Pokud se zákazník rozhodne zrušit objednávku před expedicí, je to možné provést po dohodě s dodavatelem elektronickou formou obchod@vinotekaumourenina.cz nebo telefonicky +420 606 483087.

• Uplatnění reklamace: V případě reklamace kontaktujte paní Paličkovou Barboru: info@vinotekaumourenina.cz, tel.: +420 606 483 087

10. Odstoupení od smlouvy

Kupujete-li zboží jako soukromá osoba, máte v souladu s § 53 a § 54 obč. z. možnost odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

• Odstoupení od smlouvy: Doporučujeme nás kontaktovat a nejlépe písemně uvést na adresu Vinoteka U Mouřenína, Tržiště 17, 118 00 Praha 1 – Malá Strana (info@vinotekaumourenina.cz), že žádáte o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla Vašeho účtu pro vrácení peněz a dokladem, který prokazuje pořízení zboží v našem internetovém obchodě. V případě, že jste již zboží převzal(a), doporučujeme jej doručit spolu s dokladem o pořízení na vlastní náklady na výše uvedenou adresu. Zboží doporučujeme zaslat kompletní, čili ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Samozřejmostí je přiložený doklad o koupi. V žádném případě by nemělo být zboží poškozeno. Zboží by také nemělo být zasláno na dobírku. Doporučujeme jej pojistit.

• Vrácení finančních prostředků spotřebiteli: Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy podle odstavce 7, má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Dodavatel je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení.

11. Adresa pro zasílání zboží: dle dohody, kontakt:

E-mail: obchod@vinotekaumourenina.cz

• Tel.: +420 606 483 087 nebo

• Kupní cena nebo její část bude zákazníkovi vyplacena v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 30 dnů po vrácení zboží.

• Doporučujeme, aby si zákazník zkontroloval dodávku ihned při převzetí zboží.

• Pokud zákazník zjistí poškození zboží po převzetí, má 2 dny na uplatnění reklamace ode dne doručení zboží u dodavatele nebo kurýrní služby.

• Pokud zákazník odmítne přijmout poškozené zboží, je s ním sepsán reklamační protokol a další vyřízení reklamace probíhá ve spolupráci s dodavatelem a kurýrní službou s termínem na vyřízení do 30 dnů.

• Zákazník se může o stavu reklamace informovat na e-mail info@vinotekaumourenina.cz nebo na +420 606483087

• O výsledku je zákazník informován dodavatelem, kurýrní službou či telefonickou /elektronickou formou.

V případě reklamace nás kontaktujte na: obchod@vinotekaumourenina.cz nebo na tel. čísle: +420 606483087

12. Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, tedy, že je zejména bez vad, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí v případě, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. V případě rozporu zboží se smlouvou má spotřebitel nárok na tzv. zjednání nápravy, a to:

• přiměřeným snížením kupní ceny

• náhradním dodáním zboží

• odstoupením od smlouvy

13. Záruka

Po dodání dodavatel neručí za škody způsobené nevhodným skladováním nebo zacházením se zbožím ze strany zákazníka.

Jsou uznány pouze prokazatelné senzorické závady kvality vín, a to při navrácení většiny obsahu láhve. Ze strany dodavatele jsou víno a destiláty skladovány v optimálních podmínkách, částečně v klimatizovaném prostoru a díky vysoké obrátkovosti zboží je zajištěna jeho čerstvost. Záruční lhůta začíná běžet převzetím věci kupujícím.

14. Trvanlivost a ročníky vín

Trvanlivost jednotlivých druhů vín a destilátů je individuální. Optimální dobu spotřeby a případnou dobu archivace uvádíme u každého vína zvlášť. U nepotravinářských produktů se záruční doba řídí novelou občanského zákoníku a je stanovena na 24 měsíců. U potravin je datum spotřeby uveden u každého výrobku zvlášť.

Kvalitní víno jako přírodní produkt každým rokem změní ročník. Při širokém sortimentu vín může docházet ke změnám rychleji, než se stačí aktualizovat internetová nabídka. Pokud dojde ke změně ročníku v době objednávky, je automaticky dodán ročník následující. V případě, že kupující trvá na uvedeném ročníku a jiný nechce, musí toto výrazně označit do poznámek pod objednávku.

15. Změny obchodních podmínek

Společnost HCP CZ, s. r. o. si vyhrazuje právo změny cen a ročníků nabízených vín dle aktuální platné nabídky. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách stejně jako ve svých provozovnách nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.

16. Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Slouží výhradně pro vnitřní potřebu společnosti HCP CZ, s. r. o. a nejsou poskytovány třetím osobám. Zákazník může požádat o výmaz osobních údajů z databáze HCP CZ s. r. o. e-mailem na adrese: info@vinotekaumourenina.cz nebo telefonicky na +420 606483087. Informace o zákaznících obsahují: jméno, příjmení, adresu, telefonický kontakt, e-mailový kontakt, v případě firemních údajů IČ, DIČ.

17. Ochrana autorských práv

Veškeré uveřejněné podklady na internetovém obchodu www.vinotekaumourenina.cz (fotografie, textový obsah) jsou chráněny autorským zákonem č. 121/2000 Sb. Použití výše uvedených podkladů je možné pouze se souhlasem společnosti HCP CZ, s.r.o, kontakt: Barbora Paličková e-mail: info@vinotekaumourenina.cz


Product successfully added to the product comparison!